Vi finns till för att stöda förebyggande hälsovård
för barn och ungdomar i Åbo med omnejd


Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att i samarbete med sjukvårds- och hälsovårdsinrättningar samt skolor, föreningar och samfund, utdela understöd för barns sjukvård och förebyggande hälsovård samt att inrätta och upprätthålla vårdplatser för sjuka barn.
 


 

Ansökningar

Stiftelsens ändamål är att ge barn, företrädesvis från Åbo, bidrag för sjukvård och förebyggande hälsovård.

Läs mer

Ansökningsperiod

För årliga verksamhetsunderstöd per 31.10.

För verksamhet som är terminsbunden (skolornas höst- och vårterminer) per 30.4. och 31.10.

Undantagsvis för resor, projekt och dylikt även löpande under året.

 

 

Hyreshuset Brahegatan 18 b

Gården Brahegatan 18 b, belägen i centrum av Åbo, är ett hyreshus som ägs och förvaltas av stiftelsen.
Läs mer om hyreshuset här