Vi finns till för att stöda förebyggande hälsovård
för barn och ungdomar i Åbo med omnejd

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utbetala understöd för direkt sjukvård samt förebyggande hälsovård till sjukvårds- och hälsovårdsinrättningar. Stiftelsen understöder forskning som strävar till att hitta nya eller förbättra nuvarande metoder inom sjukvården och den förebyggande hälsovården. Den förebyggande hälsovården är nyckelorden i understöden till skolor och föreningar. I alla hänseenden riktar sig understöden till verksamhet som stöder sjukvård och förebyggande hälsovård för barn och unga i Åbo med omnejd.

Stiftelsens strategi är att kunna förvalta egendomen så att de årliga understöden kan hållas på en betryggande nivå i förhållande till placeringsverksamhetens resultat och att egendomen på sikt växer.

Nyckeltal från bokslutet:

  2019 2018 2017 2016
Placeringsnetto 2,0 M€ 2,1 M€ 3,1 M€ 3,5 M€
Utbetalda understöd 1,3 M€ 0,8 M€ 0,7 M€ 0,6 M€
Personalkostnader (ombudsman och styrelse) 38 T€ 35 T€ 35 T€ 34 T€

Realiserat resultat

0,6 M€ 

1,2 M€ 

2,3 M€

2,8 M€

Vid slutet av år 2019 uppgick stiftelsens placeringsportfölj till ett totalt marknadsvärde av ca 61 M€ bestående av aktier 69%, fastighetsplaceringar och alternativa placeringar 21% samt ränteinstrument 10%.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

Styrelsen

Ordförande ped.mag. Marita Waris

Viceordförande med.lic. Thomas Ilvonen

Medlemmar

EM Tony Jäntti, ombudsman

EM Jan Nygård

JD Elina Pirjatanniemi

PM Jukka Sjösten