Vi finns till för att stöda förebyggande hälsovård
för barn och ungdomar i Åbo med omnejd

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utbetala understöd för direkt sjukvård samt förebyggande hälsovård till sjukvårds- och hälsovårdsinrättningar. Stiftelsen understöder forskning som strävar till att hitta nya eller förbättra nuvarande metoder inom sjukvården och den förebyggande hälsovården. Den förebyggande hälsovården är nyckelorden i understöden till skolor och föreningar. I alla hänseenden riktar sig understöden till verksamhet som stöder sjukvård och förebyggande hälsovård för barn och unga i Åbo med omnejd.

Stiftelsens strategi är att kunna förvalta egendomen så att de årliga understöden kan hållas på en betryggande nivå i förhållande till placeringsverksamhetens resultat och att egendomen på sikt växer.

Nyckeltal från bokslutet:

  2023 2022 2021 2020
Placeringsnetto 1,7 M€ 1,8 M€ 1,8 M€ 1,8 M€
Utbetalda understöd  1,0 M€ 1,1 M€ 1,1 M€ 0,9 M€
Personalkostnader (ombudsman och styrelse)   74 T€ 64 T€ 61 T€ 54 T€

Realiserat resultat

 1,8 M€ 

2,0 M€ 

5,9 M€

0,9 M€

Vid slutet av år 2023 uppgick stiftelsens placeringsportfölj till ett totalt marknadsvärde av ca 72 M€ bestående av aktier 63%, fastighetsplaceringar och alternativa placeringar 27% samt ränteinstrument 10%.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Styrelsen

Ordförande:            ped.mag. Marita Waris

Viceordförande:     med.lic. Thomas Ilvonen

Medlemmar:           EM Tony Jäntti, ombudsman

     EM Jan Nygård

     VH Lotta Laineenkare

     EM Daniel Raukunen